Nieuws Uit De Sector


Draagbaar testapparaat voor bewaking van zwavelgehalte in brandstof

Parker Kittiwake, leverancier van conditiebewakingstechnologie, heeft de draagbare X-Ray Fluorescence (XRF) analysator op de markt gebracht. Dit testapparaat kan onder meer het zwavelgehalte in brandstof meten.

De XRF analyseert een klein brandstofmonster en geeft binnen drie minuten een indicatie van het zwavelgehalte. Dit biedt scheepseigenaren en de Port State Control (PSC) de mogelijkheid om ter plaatse laboratoriumtests uit te voeren, voordat brandstof wordt gebunkerd die niet aan de wetgeving voldoet en voordat een schip met dergelijke brandstof de haven verlaat.

Traditionele methoden voor het bevestigen van de naleving van wettelijk bepaalde zwavelgehalten vereisen veel papierwerk, zoals de brandstofleveringsnota. Dit betekent niet alleen een aanzienlijk hoger risico op niet-naleving van de richtlijnen en de daaruit voortvloeiende straffen voor scheepseigenaren, maar het stoken van brandstof met een hoger zwavelgehalte heeft ook een grotere impact op het milieu.

Bovendien draagt de vertraging als gevolg van laboratoriumanalyses bij aan het risico dat het schip de haven met niet-conforme brandstof aan boord verlaat of mogelijk niet-conforme brandstof moet lossen en conforme brandstof moet bunkeren. Dit kan leiden tot aanzienlijke vertragingen en extra kosten.

Met de XRF-analysator kan ter plaatse een steekproefsgewijze controle van het zwavelgehalte in de brandstof worden uitgevoerd, zodat de PSC vrijwel onmiddellijk kan nagaan of de brandstof aan de eisen voldoet. Scheepseigenaren vermijden op deze manier de boetes, vertragingen, kosten en operationele impact van het bunkeren van niet-conforme brandstof.

Larry Rumbol, manager scheeps- en conditiebewaking bij Parker Kittiwake: “Gezien het gebrek aan milieupolitie op volle zee, vormt handhaving van de mondiale zwavelgrenswaarde 2020 een bijzonder lastige taak voor de sector. Inspanningen om robuuste handhavingsoplossingen te ontwikkelen zijn vooral gericht op de controle van papierwerk in havens, maar dit moet worden uitgebreid met nauwkeurige, betrouwbare testgegevens.

Scheepseigenaren en -exploitanten leveren een moeilijke strijd om doeltreffend te kunnen bewijzen dat ze zich aan de regels houden. En de Port State Control heeft een manier nodig om ter plaatse snel naleving van de voorschriften te kunnen vaststellen, zodat tijdig de juiste actie kan worden ondernomen.

Er is veel verwarring over de bepalingen betreffende de manier waarop zwavelmetingen worden uitgevoerd – het is bijvoorbeeld mogelijk dat brandstof voldoet aan de commerciële ISO 4259-testmethoden maar niet aan de MARPOL-normen – en het is duidelijk dat beide partijen gemakkelijk toegang moeten hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om de naleving nauwkeurig te kunnen controleren en bewijzen.”

De XRF-analysator is in de fabriek gekalibreerd conform de ISO 8754-norm en is in staat veldmetingen uit te voeren die sterk correleren met laboratoriummetingen. Brandstof kan eenvoudig in elke fase van het bunkerproces worden bemonsterd en testresultaten kunnen elektronisch worden opgeslagen, zodat operators nalevingscontroles efficiënter kunnen beheren.

Rumbol voegt hieraan toe: “Effectieve handhaving vormt de kern van de zwavelgrenswaarde, en testen aan boord is de meest efficiënte manier om naleving van de zwavelvoorschriften vast te stellen. De XRF-analysator is geschikt voor het testen van brandstof en het controleren van het zwavelgehalte ten opzichte van de waarden op de brandstofnota, om zo de kans op accidentele niet-naleving te voorkomen.”

Naast zwavelonderzoek kan met de XRF-analysator een reeks slijtagemetalen in smeerolie worden gemeten, zodat scheepsexploitanten mogelijke schade in cilindervoeringen, lagers, zuigerveren, tandwielen, schroefaskokers en hydraulische systemen snel kunnen vaststellen.

De XRF is ingebouwd in een kleine, lichtgewicht behuizing en is draagbaar voor bediening via plug-and-play. Testresultaten worden als een percentage weergegeven op een LCD-scherm om onduidelijkheid te vermijden en de kans op menselijke fouten zoals een verkeerde interpretatie van testgegevens door scheepsexploitanten, te beperken.

- April 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Marine Maintenance World Expo 2020, 23-25 Juin 2020, Hall 11, RAI, Amsterdam, Nederland

Notice: Undefined variable: nav in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/nl/industry-news.php on line 52

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/global/functions.php on line 204