Nieuws Uit De Sector


IMO-lidstaten moeten tijdens kritieke bijeenkomst in juli vooruitgang boeken met grootste problemen op gebied van zwavelgrenswaarde

Handelsverenigingen die de scheepvaartindustrie vertegenwoordigen, hebben gezamenlijk een beroep gedaan op de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om vooruitgang te boeken met de belangrijkste problemen op het gebied van de wereldwijde zwavelgrenswaarde, om te voorkomen dat de veiligheid in het gedrang komt of dat individuele schepen onterecht worden bestraft.

De Baltische en Internationale raad voor de scheepvaart (BIMCO), de Internationale Koopvaardijkamer (ICS), Intercargo, Intertanko en de World Shipping Council (WSC) hebben gezamenlijk een aantal ingezonden papers voor de IMO gesponsord om de invoering van de wereldwijde zwavelgrenswaarde in brandstof van 0,5% te versoepelen, vooruitlopend op de kritieke bijeenkomst die in de tweede week van juli in Londen (VK) plaatsvindt.

De inzendingen bestaan onder meer uit de volgende papers: een standaardformaat voor een scheepsspecifiek implementatieplan; een overweging van de veiligheidsimplicaties in verband met brandstoffen en de bijbehorende uitdagingen in 2020; het opstellen van een voorlopige norm voor de rapportage van niet-beschikbaarheid van stookolie; voorstellen voor wijzigingen in MARPOL Bijlage VI voor proefmonsterpunten voor stookolie; en een bespreking van verificatieproblemen en controlemechanismen en -maatregelen.

De verenigingen gaven in een verklaring aan dat de industrie zich volledig inzet voor de succesvolle invoering van de wereldwijde zwavelgrenswaarde op 1 januari 2020, maar dat de invoering van het nieuwe regime veel complexer zal zijn dan de eerdere introductie van de gebieden met zwavelemissiebeheersing voor de scheepvaart, aangezien er geen mondiale normen zijn voor een groot aantal van de nieuwe brandstofmengsels. De gezamenlijke verklaring gaf ook aan dat het gebrek aan een overgangsperiode een uitdaging is.

“Gezien de schaal van de betrokken technische uitdagingen en de kans op opstartproblemen, is het belangrijk dat havenstaatsautoriteiten een pragmatische en realistische aanpak hanteren om op de naleving toe te zien gedurende de eerste maanden na de wereldwijde overstap, die over slechts 18 maanden om middernacht van kracht wordt,” aldus de verklaring. - June 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Marine Maintenance World Expo 2020, 23-25 Juin 2020, Hall 11, RAI, Amsterdam, Nederland

Notice: Undefined variable: nav in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/nl/industry-news.php on line 52

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/global/functions.php on line 204