Nieuws Uit De Sector


Amerikaanse marine laat USS Fitzgerald repareren op scheepswerf in Mississippi

De Amerikaanse marine heeft aangekondigd dat zij voornemens is een contract toe te kennen voor de aanvang van herstelwerkzaamheden aan de USS Fitzgerald (DDG 62) bij Huntington Ingalls Industries (HII) in Pascagoula, Mississippi, vóór het einde van het boekjaar. De begindatum, omvang, kosten en tijd die nodig zijn om het schip volledig te herstellen zijn nog niet vastgesteld.De Amerikaanse marine ging hiertoe over na een beoordeling van de capaciteiten en werkbelasting van nieuwbouw- en reparatiescheepswerven. Gezien de complexiteit en het grote aantal onbekende factoren van de herstelwerkzaamheden werd besloten dat alleen een scheepsbouwer van de Arleigh Burke-klasse het vereiste werk kan uitvoeren. HII was de enige die de beschikbare capaciteit heeft om de USS Fitzgerald zo snel mogelijk tot volledig operationele staat te herstellen met minimale verstoring van lopende reparatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.Daarnaast overweegt de Amerikaanse marine momenteel voorstellen voor de toekenning van een contract voor het zwareladingtransport van de USS Fitzgerald vanaf de US Naval Ship Repair Facility and Japan Regional Maintenance Center (SRF-JRMC) in Yokosuka (Japan) naar de VS.De USS Fitzgerald was op 17 juni betrokken bij een aanvaring met het handelsschip de ACX Crystal onder Filipijnse vlag. De Fitzgerald liep daarbij zowel boven als onder de waterlijn schade op aan stuurboordzijde. Ruimtes die schade opliepen, zijn onder meer twee hutten, een radioruimte, een machineruimte en diverse opbergluiken, gangpaden en kruipruimtes.Behalve de reparatie- en herstelwerkzaamheden gaf de Amerikaanse marine aan dat eerder geplande moderniseringen, die in 2019 bij SRF-JRMC Yokosuka zouden worden uitgevoerd, in de beschikbaarheidsperiode worden opgenomen.

- September 2017

Terug naar Nieuw