Nieuws Uit De Sector


DNV GL brengt rapportageprogramma voor brandstofverbruik uit

In de afgelopen jaren hebben zowel de Europese Unie (EU) als de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voorschriften geïntroduceerd op grond waarvan scheepsexploitanten gegevens moeten verzamelen en rapporteren over het brandstofverbruik van hun vaartuigen.

Het gecombineerde rapportage- en verificatieprogramma van DNV GL voor de EU MRV (Monitoring Reporting and Verification, ofwel bewaking, rapportage en verificatie) en IMO DCS (Data Collection System, gegevensverzamelingssysteem) is bedoeld om de maritieme sector te helpen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door schepen. Het online hulpprogramma voor beide sets van voorschriften stroomlijnt het rapportageproces.

Geir Dugstad, directeur scheepsclassificatie en technisch directeur bij DNV GL – Maritime, zei: “DNV GL gebruikt al enige tijd een verificatieprogramma voor de EU MRV, aangezien de rapportage begon op 1 januari 2018. Dit is nu uitgebreid om ook te voldoen aan de eisen van de IMO DCS.

“Het voordeel van het programma is dat DNV GL in staat is om gegevens te verifiëren onder beide regimes. Dat betekent dat in combinatie met onze rapportage en verificatie exploitanten met een gerust hart eenvoudig gegevens voor zowel DCS als MRV elektronisch kunnen overdragen via één platform,” aldus Dugstad.

IMO DCS vereist dat exploitanten voorafgaand aan de rapportage een gegevensverzamelingsplan ter goedkeuring indienen, het zogeheten SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan, managementplan voor de energie-efficiëntie van schepen) Deel II. In dit gegevensverzamelingsplan staan de procedures beschreven die worden toegepast voor het registreren van het brandstofverbruik en de reisgegevens van het schip alsmede de maatregelen voor kwaliteitscontrole van de gegevens. SEEMP Deel II moet worden gekoppeld aan de SEEMP die al aan boord wordt toegepast.

De webtoepassing DNV GL betekent dat exploitanten eenvoudig de vereiste gegevens online kunnen invullen om SEEMP Deel II aan te maken en zo aan de voorschriften te voldoen.

DNV GL fungeert als een geaccrediteerde verificateur voor EU MRV-gegevens, terwijl het onder het IMO DCS optreedt als een erkende organisatie namens de autoriteiten van de vlaggenstaat van het vaartuig om te controleren of de gerapporteerde gegevens volledig en correct zijn. - July 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Marine Maintenance World Expo 2020, 23-25 Juin 2020, Hall 11, RAI, Amsterdam, Nederland

Notice: Undefined variable: nav in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/nl/industry-news.php on line 52

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/marinemaintenanceworldexpo.com/httpdocs/global/functions.php on line 204