Beursreview 2017

Marine Maintenance World Expo Conference keert voor het tweede succesvolle jaar terug naar Amsterdam

Marine Maintenance World Expo and Conference (MMWE), die wederom samen met de Electric & Hybrid Marine World Expo van 6 tot 8 juni in de RAI Amsterdam werd gehouden, werd zowel door bezoekers, afgevaardigden, exposanten als sprekers gewaardeerd als een buitengewoon waardevol, informatief en lonend evenement met een grote waarde voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van de meest recente innovaties binnen de sector, ervaringen van gebruikers, casestudy's en 'best practices'.

De conferentie van 2017 kon bogen op 40 deskundige sprekers die eigenaars van bedrijfsmiddelen, classificatie-instanties, de academische wereld en vooraanstaande leveranciers vertegenwoordigden, terwijl de beurs zelf de bezoekers de uitgelezen mogelijkheid bood om als eerste een uitgebreide reeks van indrukwekkende, nieuwe toepassingen op het gebied van onderhoudstechnologie te ontdekken, te testen en te beoordelen. De aanwezige toepassingen liepen uiteen van de eerste botsresistente drone voor inspecties binnen de sector, tot de meest recente software voor intuïtieve conditiebewaking, evenals een uitgebreide reeks van oplossingen voor onderhoud en reparaties die op basis van verbeterde efficiëntie en beschikbaarheid van vloten werden ontworpen.

Hoogtepunten van de conferentie

De conferentie begon vroeg op dinsdag 6 juni met een druk bezocht ontbijt-netwerkevenement, waarna direct ter zake werd gekomen met de openingssessie die gericht was op intelligente scheepstechnologie, IoT en big data-analyses.

De eerste spreker, Simon Jagers, oprichter van Semiotic Labs, Nederland, boeide de aanwezigen direct met zijn voorspelling dat de sector binnen slechts 5 tot 10 jaar een stilstandtijd van 0% kan verwachten. “Onvoorziene stilstandtijd van door inductiemotoren aangedreven systemen is duur,” stelde Jagers. “Met jaarlijks 7% defecte inductiemotoren lopen de kosten van de scheepvaartsector op tot miljarden dollars ten aanzien van stilstandtijden van radartoestellen, aandrijfsystemen, HVAC-systemen en andere kritieke door elektromotoren aangedreven systemen.”

Jagers lichtte verder toe hoe Semiotic Labs in eigen huis een sensor en algoritmes heeft ontwikkeld die tot 12 maanden voordat het defect zal plaatsvinden, kan voorspellen hoe, wanneer en waarom een door motoren aangedreven toepassing defect zal raken. “Op dit moment zijn wij in een grootschalige POC bezig met het invoeren van deze oplossing op een aantal schepen.”

De volgende spreker, Dr Hao Wang, buitengewoon hoogleraar, Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Noorwegen, koos ervoor om de problemen ten aanzien van gegevenseigendom en intellectueel eigendom te bespreken.

“Scheepsbouwers installeren sensoren voor diverse componenten, die meer nauwkeurige en punctuele gegevens over de status van de scheepssystemen verstrekken,” verklaarde Wang. “Deze ontwikkeling werd versterkt door de snelle ontwikkeling van het nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT) paradigma. Analytische resultaten van de bewakingsgegevens ondersteunen de diagnose van de schepen, voorspelling van de onderhoudsvereisten en de toewijzing van onderhoudsfaciliteiten en middelen, met name voor schepen die op verschillende internationale locaties worden ingezet.”

“Ik wil echter het belang van veiligheid, beveiliging en privacy benadrukken en tegelijk nadenken over hoe de uitdagingen met betrekking tot gegevenseigendom het beste doorgevoerd kunnen worden. Persoonlijk zou ik in het algemeen meer openheid willen zien. Een tweede aspect dat ik wil benadrukken is de certificering van software. Dat is ook van groot belang voor de veiligheid.”

Wang onderzocht hoe gegevens het best met vakdeskundigen kunnen worden gecommuniceerd, zonder dat een overaanbod aan informatie zou ontstaan: “Data dient doelmatig en efficiënt gecommuniceerd te worden, op een manier die praktisch is voor de scheepvaartindustrie, bijvoorbeeld door de onderliggende oorzaken van de verschillende waarschuwingsberichten te identificeren.”

Op basis van deze doelstelling heeft Wang’s Big Data Lab op de NTNU in samenwerking met lokale bedrijven een nieuw visueel analytisch kader ontwikkeld, dat ondersteuning bij gegevensverwerking en besluitvorming omvat, evenals visualisatie.

De ochtendsessie werd ook ingevuld door de doorgewinterde presentator Danny Shorten – momenteel Managing Director van Optimain Ltd en voorheen Maintenance Management Services Product Manager, Lloyd’s Register – die de noodzaak besprak voor 'vlootdiagnose gebaseerd op een zogenaamde bottom-up-benadering', evenals de uitdagingen van het beheren van grote hoeveelheden nieuwe informatie.

“Een van de richtingen waarin moderne onderhoudspraktijken momenteel ontwikkelen, is de toenemende vraag naar inbreng van vakkundige belanghebbenden die verder gaat dan de grenzen van het scheepvaartbedrijf,” stelde Shorten. “Naarmate er meer gedetailleerde gegevens over middelen worden gecreëerd, is er een toenemende noodzaak om de steeds groeiende hoeveelheid gegevens en informatiestroom te begrijpen. Om de middelen van een schip effectief te kunnen beheren, dient de interne kennis gecreëerd door de operationele teams, het ontwerp en de operationele kennis van de originele leveranciers van de apparatuur, evenals de vakkundige vaardigheden van een of meer onafhankelijke organisaties, zoals de leverancier van smeerolie, de leverancier van trillingsanalyse en de ultrasonische en thermische beeldvormingsanalisten, bijeengevoegd te worden.

“De best-practice besturingsprocessen die daaruit voortkomen zullen in toenemende mate externe experts vereisen die al die expertise effectief kunnen samenvoegen, minder waardevolle gegevens kunnen uitfilteren en kunnen werken binnen een vakbekwame onderneming, om het vlootmanagement te informeren over de prestatie en overige mogelijkheden voor optimalisatie. Vervolgens zullen zij deze gegevens opslaan om de inspecteurs en eventueel de bemanning praktisch advies te geven, waarop actie kan worden ondernomen.”

Een andere befaamde spreker, Marco Cristoforo Camporeale, General Manager, Health Management Solutions bij Rolls-Royce Marine, demonstreerde hoe de gezondheids- en energieoplossingen van zijn bedrijf de betrouwbaarheid van de prestaties, de efficiëntie van de levenscyclus, de veiligheid en de voorspelbaarheid van de kosten kan verbeteren door de kracht van big data te gebruiken.

“Rolls-Royce is in staat om voorspelbare onderhoudsoplossingen te bieden, waardoor de beschikbaarheid van de middelen wordt verbeterd en de schepen van de klanten op schema blijven,” verklaarde Camporeale. “Rolls-Royce ontwikkelt ook de volgende generatie van diagnostische tools en optimalisatietechnologie gebaseerd op automatisch leren, waarbij big data verder geëxploiteerd wordt. Rolls-Royce gebruikt deze technologieën en werkt samen met de klant om een nieuw operationeel model te ontwikkelen voor het delen van operationele risico's en het verlagen van de eigendomskosten gedurende de levensduur.”

Camporeale sprak ook over de eerdere oproepen voor het meer delen van gegevens en een meer overwogen rapportage van gegevens om het overaanbod van informatie te verlagen. “Wij moeten een technologie ontwikkelen die betrouwbare conditiebewaking mogelijk maakt en dat niet alleen voor een specifiek type apparatuur van een fabrikant, maar van meerdere fabrikanten, waardoor de 'ruis' in het hele systeem minder zal zijn,” zo stelde hij.

“Dat zal veel aantrekkelijker zijn voor klanten die liever niet met meerdere leveranciers in gesprek willen zijn. Ten slotte, welke technologie wij ook voor conditiebewaking bouwen, wij moeten garanderen dat hierbij rekening wordt gehouden met het werkelijke operationele profiel. Alleen als beide worden bewaakt, is het mogelijk om een nauwkeurige prognose ten aanzien van de tijd tot een defect kan worden opgesteld, want dat is de echte toegevoegde waarde.”

De eerste ochtendsessie werd afgerond met een paneldiscussie, waarin een levendig debat werd gevoerd over hoe een data-slimme toekomst voor het onderhoud van schepen het beste zou kunnen worden vormgegeven. De daarop volgende middagsessie gericht op ‘Innovatieve benadering van inspectie’ bood een uitstekend platform om de mogelijkheden te beoordelen die door boeiende nieuwe oplossingen op het gebied van robots en drones worden geboden.

Op de tweede dag van de Marine Maintenance World Expo Conference werd er aandacht besteed aan nieuwe technologie, in het bijzonder aan de mogelijkheden die op conditiegebaseerd onderhoud (CBM) biedt.

Zo werd de tweede ochtend van de Marine Maintenance World Expo Conference ingevuld door de sessie ‘Datagestuurd onderhoud’, waarbij verkopers en eigenaars van bedrijfsmiddelen hun 'best practice' evenals hun praktische bevindingen tot op dat moment deelden.

David Chaderton, Lead Technical Specialist bij GE Energy Connections, onthulde hoe de principes van conditiegebaseerde bewaking en diagnose op afstand naar toepassingen in marineschepen kunnen worden uitgebreid, waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen van gegevensbeveiliging en organisatiecultuur.

“Vroegtijdige waarschuwingen kunnen worden gegeven als een (bedrijfs)middel niet-standaard gedrag vertoont, waarbij potentiële problemen worden geïdentificeerd voordat zij optreden,” merkte Chaderton op. “Op deze manier kunnen operators en onderhoudsspecialisten actie ondernemen, weken of zelfs maanden voordat een potentieel defect zal optreden. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om te wisselen van gepland naar op conditiegebaseerd onderhoud, waardoor zij stilstandtijden mogelijk kunnen beperken en belangrijke kostenbesparingen realiseren. Deze technologie maakt toegang tot inzicht in realtime mogelijk, waardoor experts van de apparatuur aan wal, onafhankelijk van de locatie waar zij zich in de wereld bevinden, op afstand een probleemdiagnose kunnen uitvoeren en direct advies kunnen geven over de te volgen stappen.”

Een casestudy die bijzonder veel inzicht bood, werd aangereikt door Danielle Lammens, Maintenance Excellence Manager bij Exmar Shipmanagement NV, België en Kristof Bresseleers, Maintenance and Reliability Consultant bij Allied Reliability Group, België. Het betrof een gezamenlijke ontwikkeling van een conditiegestuurde onderhoudsstrategie die was gebaseerd op een beter begrip van de werking van de apparatuur en de storingsmodi die tot een functioneel defect leiden.

“Het is kenmerkend dat de balans tussen preventief onderhoud (PM) en op conditiegebaseerd onderhoud binnen de meeste onderhoudsschema's niet correct is,” zei Bresseleers. “Deze onbalans creëert hogere onderhoudskosten en een lager betrouwbaarheidsniveau dan acceptabel is en het voldoet zeker niet aan wat wordt verwacht.”

De focus op CBM werd in de namiddag voortgezet door middel van een conferentiesessie genaamd ‘Datagestuurd onderhoud – Het perspectief van de classificatie’, waarbij tussen de aanwezige experts een eerlijke gedachtenuitwisseling ontstond. De aanwezige experts waren o.a. afkomstig van Lloyd’s Register, VK; ABS, Nederland, DNV GL, Noorwegen; en ClassNK, VK.

“Voortdurende ontwikkelingen op het gebied van conditiebewaking, communicatie en gegevensverwerking veranderen de relatie tussen eigenaars en classificatie-instanties,” stelde Matt Smith, Lead Machinery Specialist Investigations, Fleet Services bij Lloyd’s Register Marine & Offshore.

“Het resultaat is méér en verschillende manieren waarop organisaties er samen voor kunnen zorgen dat onderhouds- en inspectievereisten afnemen, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van schepen op een zo hoog mogelijk niveau gehandhaafd blijft.”

Hoogtepunten van de beurs

Intussen werden bezoekers van de beurs die op zoek waren naar de meest recente CBM-tools getrakteerd op een aantal spannende productlanceringen en veelbelovende innovaties.

James Fisher Mimic (JFM) toonde hun meest recente intelligente software op het gebied van intelligente conditiebewaking en scheepsefficiëntie aan de hand van hun topproduct Mimic, dat scheepseigenaars en -exploitanten actuele informatie biedt om beslissingen in verband met de conditie en operationele efficiëntie van bedrijfsmiddelen te nemen.

“Met de gegevens van Mimic kunt u uw onderhoud optimaliseren, de prestaties verbeteren en kosten door het stilleggen van schepen, onderhoud bij uitval en verzekeringsclaims vermijden.” stelde Alan Nicholls, Software Development Manager, JFM.

Het bedrijf heeft de Marine Maintenance World Expo and Conference ook gebruikt om hun meest recente innovatie te introduceren, een specifieke softwaremodule voor de efficiëntie van middelen. “Dit is een nieuwe functie binnen onze productreeks Mimic, waarmee wij in staat zijn om niet alleen de conditie van het schip te bewaken, maar ook de efficiëntie van de werking het schip. Dit kan behulpzaam zijn bij het realiseren van een belangrijke kostenverlaging op basis van het verbeteren van de algehele efficiëntie, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er minder brandstof wordt verbruikt,” zei Nicholls.

SDT International heeft een grote belangstelling in hun LUBExpert waargenomen, een unieke oplossing voor een vaak misbegrepen onderhoudstaak aan boord van schepen: het nasmeren van lagers. “LUBExpert combineert de krachtige meetmogelijkheden van SDT met een slimme, eenvoudig te gebruiken operator interface voor het creëren van een smeerassistent aan boord, om te helpen bij het gebruiken van de juiste hoeveelheid smeermiddel,” verklaarde Walter Vervloesem, Marine Applications Manager bij SDT International.

WMet slechts een paar machineparameters controleert LUBExpert zowel voor als na elke slag het smeermiddel, het effect ervan op de wrijving en temperatuur van de lager en geeft het de toestand van de lagers aan met de status 'goed', 'slecht' of 'afwijkend'.

“Het systeem bewaakt en meet de frictie tussen de lagers en deelt mee hoeveel smeermiddel aangebracht moet worden om een optimale smering te realiseren, zonder dat een risico op te veel of te weinig smering ontstaat. Op deze manier wordt de levensduur verlengd en is een verbeterde planning van het onderhoud mogelijk.”

Ook was het Nederlandse bedrijf LG Sonic aanwezig om hun laatste project bij de Koninklijke Nederlandse Marine toe te lichten, waar zij momenteel bezig zijn met het op drie marineschepen installeren van hun ultrasone technologie ter voorkoming van biologische vervuiling.

“Biologische vervuiling verhoogt de remwerking van de romp waardoor een schip tot meer dan 40% extra brandstof kan verbruiken en daardoor 40% meer CO₂-uitstoot kan produceren,” vertelde Yousef Yousef, CEO van Sonic LG. “De zeevaartindustrie geeft wereldwijd miljarden dollars uit voor de aanpak van biologische vervuiling, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse beschermende methodes, waaronder coatings. Het nadeel van het gebruiken van deze coatings is dat zij ofwel schadelijk zijn voor het milieu, duur zijn en/of niet effectief.”

Om een milieuvriendelijke en effectieve oplossing voor deze problemen te bieden, heeft LG Sonic een nieuwe technologie ter voorkoming van biologische vervuiling ontwikkeld, door gebruik te maken van specifieke ultrasone parameters. “De oplossing is het inzetten van meerdere systemen die ultrasone golven op specifieke frequenties via de gehele romp van het schip realiseren, om biologische vervuiling te voorkomen en te beheersen,” voegde Yousef toe.

“De ultrasone zenders worden in de romp geïntegreerd om interferentie te voorkomen. Bovendien maakt het systeem gebruik van DC-laagspanningskabels in plaats van AC-hoogspanningskabels. Ook hebben wij het ontwerp van de zenders aangepast aan het materiaal van het schip. Wij zijn van mening dat wij de Marine hiermee kunnen helpen om 5% brandstof te besparen.”

Misschien werd het meest opvallende product wel getoond op de stand van Flyability. De stand van het bedrijf stond op een toplocatie, precies naast de conferentie zodat zij de afgevaardigden konden imponeren met live demonstraties van Elios – de eerste botsbestendige vliegende robot, ontworpen voor maritieme inspecties van gebieden die voorheen te gevaarlijk waren of gewoonweg onbereikbaar waren.

“Het inspecteren van de ballasttanks van schepen op algehele integriteit en de corrosietoestand, evenals het toezicht op de anodes binnen de ballast, vereist meestal drie tot vier personen en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen zoals gas- en zuurstofdetectoren, touwen, zaklampen en harnassen,” vertelde Patrick Thevoz, medeoprichter en CEO van Flyability.

“Door in complexe en aardedonkere besloten ruimten te vliegen, heeft Elios aangetoond een snellere en veiligere methode te bieden om deze tanks te inspecteren. Door de botsresistentie van de robot kan, indien nodig, veilig in de buurt van de bouwwerken en langs muren worden genavigeerd. Door de ledverlichting aan boord is externe verlichting niet nodig.”

Positieve reacties

Wederom waren de bezoekers vol lof over de waarde van beurs, zij prezen de specifieke focus, de gemakkelijk bereikbare locatie en de mogelijkheden om zaken te doen. “Er was sprake van een goede combinatie van personen - eigenaars, leveranciers van apparatuur, de academische wereld, de classificatie-instanties en onafhankelijke organisaties zoals mijn bedrijf,” stelde Danny Shorten, Managing Director bij Optimain Ltd, VK. “Dit is de vierde keer dat ik aanwezig was en de omvang en reikwijdte van het evenement worden elk jaar beter.”

Archief

2017 | 2016 | 2015

Toekomstige beurs: Marine Maintenance World Expo 2020, 23-25 Juin 2020, Hall 11, RAI, Amsterdam, Nederland